Büromuz müvekkillerinin hızla değişen piyasa koşullarından doğan hukuki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak şirketler ve ticaret hukukunun tüm konularında hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz genel olarak yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları, yabancı sermaye transferi, yatırım teşvikleri, sermaye artırımı ve azaltışları, şirketlerin yeniden yapılandırılması, ana sözleşme ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması, genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tasfiye, resmi merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasını, işlemlerin gerçekleştirilmesini ve bütün bu konularda ortaya çıkabilecek olan hukuki ihtilafların çözümlenmesini kapsamaktadır. Şirketler hukuku ile ilgili hizmetlerimiz kapsamında çeşitli ortaklık modellerinin vergisel boyutları hakkında danışmanlık da verilmektedir. Büromuz, bir çok ticari konuda da hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Örneğin münhasır ve gayrı münhasır dağıtım ve tek satıcılık sözleşmelerinin, bayilik sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi, şirketlerin ithalat ihracat, gümrük ve vergi işlemlerinden doğan ticari uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve ticaret hukukunun diğer konularında gerek yerel ve gerekse de uluslararası şirketler Büromuz tarafından temsil edilmiş ve edilmektedir. Büromuz bir çok şirkete franchising, master franchising, alt franchising ve ilgili diğer anlaşmalar konusunda hizmet vermektedir. Bu çerçevede uluslararası franchise markalarının sözleşmelerinin hazırlanmasında Büromuz rol almıştır. Büromuzun sözleşme yükümlülüklerinin yönetimi faaliyeti, kuruluşumuzu izleyen yıllarda önemli bir Dünya Bankası projesinde Türk hükumetinin bir sözleşme uyarınca görevlendirdiği çok-uluslu bir konsorsiyumu temsil etmesiyle başlamıştır. Büromuz, bu konsorsiyuma sözlü ve yazılı haberleşmeler de dahil olmak üzere, devlet ile yapılmış sözleşmelere ilişkin karmaşık hükümler ve bunların uygulamasında ortaya çıkan, örneğin ödemeler, maliyetler ve hizmetin verilmesi vs. konularına ilişkin ihtilaflar ve benzeri bir çok konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir. İlerleyen yıllarda Büromuz pek çok müvekkile sözleşmelerin müzakeresi, yorumlanması, uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve sona ermesi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermiştir.