Büromuz öde gelen Türk şirketlerinin uluslararası arzlarına ilişkin izahname hazırlanmasında görev almış ve bu süreçlerde ihraççıyı veya yüklenici bankayı temsil etmiştir. Büromuz çeşitli halka arzlarda, pay alımlarında ve diğer menkul kıymet konularında görev almıştır. Görev aldığımız uluslararası halka arzların arasında yapıldığı tarihte bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilmiş en büyük halka arz ve bir Türk spor kulübünün zamanına göre yenilikçi yapılar içeren halka arzı da bulunmaktadır. Bu işlemler sırasında uluslararası piyasalar için izahname (offering circular) hazırlanması, detaylı hukuki inceleme çalışmaları (due diligence) ve halka arzın diğer hususlarına ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Büromuz ayrıca Türkiye’de halka açık şirketlerle ilgili birçok birleşme ve devralmada da yer almıştır.