Büromuz çok sayıda Türk ve uluslararası şirketlere Türkiye’nin en büyük ortak girişim projelerinde danışmanlık hizmeti vermiştir. Bu çerçevede verilen hizmetler ortak girişim sürecinin her aşamasındaki çeşitli konuları kapsamaktadır. Bu kapsamdaki hizmetlerimiz ortak yatırım sürecinin tamamına yönelik  hukuki ve stratejik danışmanlık; hissedarlar, hisse satış, aktiflerin satışı, lisans, teknoloji transferi, pazarlama ve dağıtım sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi; ortak girişim modellerinin vergisel sonuçlarının belirlenmesi ve uygulanması; finansal yapılandırma ve kredi sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesini içermektedir.