Büromuz, iş hukuku ve işçi-işveren ilişkisi konularında ilgili yükümlülükler, uygulamalar, politikalar ve anlaşmalar da dahil olmak üzere yerli ve yabancı pek çok şirketleri temsil etmiştir. Büromuz, iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların hem müzakereler hem de gerektiğinde dava veya anlaşma yoluyla çözümü konusunda hizmet vermektedir. Ayrıca, Büromuz çalışanların belirli fillerinin medeni hukuk ve ceza hukuku açısından sonuçları ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti verme ve bu konularda araştırma yürütme konusunda tecrübe sahibidir. Büromuzun iş hukuku ve işçi-işveren ilişkisi alanındaki hizmetlerini ağırlıklı olarak iş hukuku ve istihdam konularının hukuki incelemesi, ilgili sözleşme hükümlerinin müzakeresi ve çalışanların devri ile hizmet sözleşmelerinin sona erdirilmesi de dahil olmak üzere birleşmeler, devralmalar ve bölünmeler gibi şirketler hukukundan kaynaklanan işler sırasında karşılaşılan iş hukuku meseleleri oluşturur. Bu çerçevede ve ayrıca daha genel olarak, Büromuz, özellikle üst düzey yöneticiler ve şirketler arasındaki hizmet sözleşmeleri ile rekabet etmeme, gizlilik sözleşmeleri ve istihdam ile ilgili diğer benzer koruyucu anlaşmaların hazırlanması konusunda önemli bir tecrübeye sahiptir. Büromuz, uluslararası pek çok müvekkillimiz açısından özel öneme sahip olan yabancı çalışanları ve aileleri için çalışma ve oturma izinlerinin alınması, sosyal sigortalar ile vergi düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat ve uygulamalar hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi de dahil olmak üzere yabancıların Türkiye’de istihdamı konusunda gerekli olan her türlü formalitenin tamamlanması konusunda da hizmet vermektedir.