Büromuz değişik sektörlerden birçok yerel ve uluslararası şirkete hukuki ihtilafların mahkemelerde veya hakem kurullarında veya sulh görüşmeleri sonunda çözümlenmesi konularında hizmet vermektedir. Bu kapsamda yapılan işlere her türlü sözleşmeden, sebepsiz zenginleşmeden ve haksız fiilden doğan uyuşmazlıklar dahildir. Son zamanlarda bu çerçevede verdiğimiz hizmetlere, sözleşmelerin ve ortaklıkların sona erdirilmesine ilişkin konular, maddi ve manevi tazminat talepleri, haksız rekabet, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ihtilaflar, finansal uçak kiralama sözleşmelerine ilişkin ihtilaflar, iş hukuku konularına ilişkin talepler, banka kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ihtilaf, kurumsal kredi takipleri ve büyük miktarlardaki alacak davaları örnek olarak sayılabilir. Büromuz ayrıca, karmaşık ve detaylı uluslararası sözleşmelerin ihtilaflı hükümlerinin yorumlanması konusunda birçok müvekkili temsil etmiş ve büyük bir çoğunluğu uluslararası tahkim hükümleri içeren sözleşmeler ile ilgili stratejilerin geliştirilmesi hususunda hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir.