Büromuzun önemli iş alanlarından biri de birleşme ve devralmalar ile kurumsal yeniden yapılandırmadır. Büromuz, önemli ölçüde kurumsal yeniden yapılandırma gerektiren yerel ve uluslararası firmalar arasındaki birleşme ve  devralmalar, tahsisli satışlar ve stratejik ortaklıklar gerçekleştirilmesi konularında çalışılmıştır. Büromuz, çok uluslu pek çok yabancı şirketin halka açık ve kapalı Türk şirketlerinde blok hisse alımlarında  danışmanlık hizmetleri vermiştir. Bu hizmetler, önemli ve detaylı hukuki incelemeleri (due diligence), yeniden yapılandırma modelleri yaratılmasını, hisse alım ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanıp müzakere edilmesini, ilgili makamlar ve kurullara gerekli başvuruların yapılarak sonuçlandırılmasını içerir. Büromuz, pek çok Türk ve yabancı şirketi stratejik hisse alımlarında temsil etmiştir. Bu kapsamda Büromuz hedef şirketin aktiflerinin incelenmesi,pasiflerinin yeniden yapılandırılması  kurumsal yeniden yapılandırma, birleşme ve devralmanın her aşamasında hukuki ve stratejik danışmanlık verilmesi, resmi başvuruların yapılarak yürütülmesi, mutabakat esasları veya ön anlaşma, hisse devir sözleşmesi, hissedarlar sözleşmesi, kredi anlaşmaları ve mali kuruluşlar ile muhasebe ve mali müşavirlik  firmaları ile yapılan anlaşmaların müzakere edilmesi ve hazırlanması sayılabilir.